محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه پیام نور - آبان 1392
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
200000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
بلقیس روشن بلقیس روشن
ناشر: علم - اسفند 1398
1550000 ریال
میرزاحسن حسینی، شهرام جنابی، بلقیس روشن (ویراستار) میرزاحسن حسینی
ناشر: دانشگاه پیام نور - آبان 1402
800000 ریال
حسن خلیلی، محمود علیمحمدی، بلقیس روشن (ویراستار) حسن خلیلی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1398
280000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - اسفند 1398
230000 ریال
حمید کمرزرین، داود کردستانی (ویراستار)، بلقیس روشن (ویراستار) حمید کمرزرین
ناشر: دانشگاه پیام نور - مهر 1399
500000 ریال
امیرعباس سعیدی پور، بلقیس روشن، مینا عباسی (ویراستار) امیرعباس سعیدی پور
ناشر: دانشگاه پیام نور - اسفند 1391
220000 ریال
حسن خلیلی، محمود علیمحمدی، بلقیس روشن (ویراستار) حسن خلیلی
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1393
340000 ریال
محمود علیمحمدی، بلقیس روشن (ویراستار) محمود علیمحمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1391
290000 ریال
منوچهر جعفری گهر، بلقیس روشن (ویراستار) منوچهر جعفری گهر
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1402
1380000 ریال
محمود علیمحمدی، بلقیس روشن (ویراستار) محمود علیمحمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1402
560000 ریال
فرزاد شریفیان، لیلا اردبیلی (مترجم)، بلقیس روشن (ویراستار) فرزاد شریفیان
ناشر: نویسه پارسی - خرداد 1393
130000 ریال
منوچهر جعفری گهر، بلقیس روشن (ویراستار) منوچهر جعفری گهر
ناشر: دانشگاه پیام نور - آذر 1398
280000 ریال
بلقیس روشن، امیرعباس سعیدی پور، مینا عباسی (ویراستار) بلقیس روشن
ناشر: دانشگاه پیام نور - آذر 1399
250000 ریال
دیرک خرارتس، بلقیس روشن (مترجم) دیرک خرارتس
ناشر: نویسه پارسی - اسفند 1398
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد