ترتیب بر اساس:
لودویک ویتگنشتاین، بابک احمدی(مقدمه) لودویک ویتگنشتاین
ناشر: نشر مرکز - 25 خرداد 1399
870000 ریال 783000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 405000 ریال
پل ریکور، بابک احمدی (مترجم) پل ریکور
ناشر: نشر مرکز - 25 مهر 1398
337000 ریال 303300 ریال
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - 31 شهریور 1398
985000 ریال 886500 ریال
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - 23 خرداد 1401
1100000 ریال 990000 ریال
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - 5 اسفند 1398
790000 ریال 711000 ریال
ناشر: نشر مرکز - بهمن 1397
1985000 ریال 1786500 ریال
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - 30 تیر 1398
1100000 ریال 990000 ریال
والتر بنیامین، بابک احمدی (مترجم) والتر بنیامین
ناشر: نشر مرکز - 9 شهریور 1398
950000 ریال 855000 ریال
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - 15 مهر 1377
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
1200 ریال 0 ریال
ناشر: نشر مرکز - 16 مهر 1399
652000 ریال 586800 ریال
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - 11 اسفند 1401
2300000 ریال
ناشر: نشر مرکز - 8 فروردین 1400
985000 ریال
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - 12 خرداد 1399
2365000 ریال
ناشر: نشر مرکز - 24 آذر 1393
315000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد