ترتیب بر اساس:
وارن کاریترز، دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) وارن کاریترز
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - شهریور 1392
300000 ریال 270000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1390
900000 ریال 450000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - بهمن 1390
180000 ریال 162000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، وارن کاریترز دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دی 1393
800000 ریال 720000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1390
180000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - آذر 1389
300000 ریال
ام.پائولین بیکر، دونالد هرن، اعظم باستان فرد (مترجم) ام.پائولین بیکر
ناشر: تایماز - 1389
65000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد