ترتیب بر اساس:
الهه نوروزی، سمیه شاهنجرانی (ویراستار) الهه نوروزی
ناشر: اندیشه عصر - 15 مهر 1392
100000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
رابرت کلیگمن، الهه نوروزی (مترجم)، رضا فلاح (مترجم)، محمدرضا عبدی (مترجم)، داود خداآمرزیده (ویراستار)، علی اکبر ولایتی (زیرنظر) رابرت کلیگمن
ناشر: اندیشه رفیع - 18 آبان 1390
94500 ریال
رابرت کلیگمن، باربارا استل، الهه نوروزی (مترجم)، رضا فلاح (مترجم)، مسعود محمدپور (مترجم)، محمد آیتی فیروزآبادی (ویراستار)، علی اکبر ولایتی (زیرنظر) رابرت کلیگمن
ناشر: اندیشه رفیع - 25 دی 1387
75000 ریال
شقایق عزیززاده(گردآورنده)، الهه نوروزی(گردآورنده) شقایق عزیززاده(گردآورنده)
ناشر: تیمورزاده - 7 خرداد 1398
49500 ریال
تنسلی راندولف هریسون، یوجین براون والد، شقایق عزیززاده (مترجم)، الهه نوروزی (مترجم)، بهمن شفاییان (مترجم) تنسلی راندولف هریسون
ناشر: تیمورزاده - 1381
34500 ریال
سیدمیثم علی محمدی (مترجم)، شقایق عزیززاده (مترجم)، الهه نوروزی (مترجم)، هادی رازجویان (مترجم)، منصوره ممرآبادی (مترجم)، داور نیک نشان (ویراستار)، یاسمن عموزاده (ویراستار)، فاطمه اصفهانی (زیرنظر) سیدمیثم علی محمدی (مترجم)
ناشر: تیمورزاده - 11 مهر 1384
49500 ریال
الهه نوروزی، صالح نوروزی (ویراستار) الهه نوروزی
ناشر: مهر سبحان - 13 دی 1389
100000 ریال
الهه نوروزی، سعید بهرامی الهه نوروزی
ناشر: بخشایش - آبان 1397
100000 ریال
رابرت موری، شقایق عزیززاده (مترجم)، الهه نوروزی (مترجم)، پرویز شهبازی (مترجم)، ناصر ملک نیا (مترجم)، منیر میرایی (مترجم) رابرت موری
ناشر: تیمورزاده - 1381
98000 ریال
هرولدآنتونی هارپر، شقایق عزیززاده (مترجم)، الهه نوروزی (مترجم)، پرویز شهبازی (مترجم)، ناصر ملک نیا (مترجم)، منیر میرایی (مترجم) هرولدآنتونی هارپر
ناشر: تیمورزاده - 1381
98000 ریال
الهه نوروزی الهه نوروزی
ناشر: ژرف - شهریور 1394
75000 ریال
الهه نوروزی (گردآورنده)، حسن میرزاخانی (گردآورنده)، سیدمجید موسوی (گردآورنده) الهه نوروزی (گردآورنده)
ناشر: ارمغان دبیران - 15 آذر 1384
جیمز اسکات، الهه نوروزی (مترجم)، علیرضا حقوقی (مترجم)، بهرام رسولیان (مترجم)، ماهرخ تیموری (مترجم)، شفیعی (مترجم)، شیرین نیرومنش (زیرنظر) جیمز اسکات
ناشر: تیمورزاده - 4 بهمن 1384
158000 ریال
الهه نوروزی (مترجم) الهه نوروزی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1395
350000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد