ترتیب بر اساس:
پیر برونل، افضل وثوقی (مترجم) پیر برونل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 بهمن 1392
45000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
پیر برونل، افضل وثوقی (مترجم) پیر برونل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 بهمن 1392
60000 ریال
پیر برونل، ایوان بلانژه، دانیل کوتی، فیلیپ سلیه، میشل تروفه، افضل وثوقی (مترجم) پیر برونل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 اردیبهشت 1389
44500 ریال
افضل وثوقی افضل وثوقی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 اسفند 1397
250000 ریال
روژه گارودی، افضل وثوقی (مترجم) روژه گارودی
ناشر: چراغ دیده - 16 خرداد 1389
150000 ریال
روژه گارودی، افضل وثوقی (مترجم) روژه گارودی
ناشر: سروش - 18 آبان 1392
220000 ریال
نانسی گیبسون، علی سالیانی (مترجم)، عارف احتشام راد (مترجم)، هوشنگ فروهر (مترجم)، افضل وثوقی (مترجم) نانسی گیبسون
ناشر: به نشر - 1382
4500 ریال
نانسی گیبسن، علی سالیانی (مترجم)، عارف احتشام راد (مترجم)، هوشنگ فروهر (مترجم)، افضل وثوقی (مترجم) نانسی گیبسن
ناشر: به نشر - 1381
4500 ریال
عتیق رحیمی، مریم جوان، زهرا یوسف زاده (مترجم)، محدثه چراغی (مترجم)، مریم حبیبی (مترجم)، پریسا رافتی (مترجم)، رخساره عبداللهیان (مترجم)، افضل وثوقی (ویراستار) عتیق رحیمی
ناشر: سخن گستر - 16 خرداد 1388
25000 ریال
جاناتان رین، فرنوش هاشمیان دلوئی (مترجم)، افضل وثوقی (ویراستار) جاناتان رین
ناشر: ارسطو - 25 تیر 1384
32000 ریال
عرفان نظرآهاری، افضل وثوقی (مترجم) عرفان نظرآهاری
ناشر: چراغ دیده - تیر 1394
120000 ریال
شمس الدین محمد حافظ، افضل وثوقی (مترجم)، قاسم غنی (مصحح)، محمد قزوینی (مصحح)، علی اصغر تجویدی (نقاش)، رسول مرادی (خطاط) شمس الدین محمد حافظ
ناشر: کلهر - 10 خرداد 1385
مرضیه عرفانی (مذهب)، محمدعلی اسلامی ندوشن (تهیه و تنظیم)، افضل وثوقی (مصحح)، رسول مرادی (خطاط) مرضیه عرفانی (مذهب)
ناشر: کلهر - 28 خرداد 1393
شمس الدین محمد حافظ، افضل وثوقی (مترجم)، علی عبدالحسین جواهرفروش (مترجم)، رضا ترابی نژاد (مترجم)، مرضیه عرفانی (مذهب)، بهاء الدین خرمشاهی (مقدمه)، رسول مرادی (خطاط)، قاسم غنی (مصحح)، محمد قزوینی (مصحح) شمس الدین محمد حافظ
ناشر: کلهر - 9 دی 1391
نانسی گیبسون، عارف احتشام راد (مترجم)، افضل وثوقی (ویراستار)، علی سالیانی (ویراستار)، هوشنگ فروهر (زیرنظر) نانسی گیبسون
ناشر: به نشر - 25 آذر 1392
38000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد