ترتیب بر اساس:
فریبا منصوری (ویراستار)، اطلس اثنی عشری (ویراستار)، اسکندر رحیمی ارسنجانی (گردآورنده) فریبا منصوری (ویراستار)
ناشر: دانشگاه شیراز - اسفند 1385
14000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
اطلس اثنی عشری (ویراستار)، محمدحسین کرمی (گردآورنده) اطلس اثنی عشری (ویراستار)
ناشر: دانشگاه شیراز - دی 1390
30000 ریال
حمیدرضا نگهبان (ویراستار)، مصلح بن عبدالله سعدی (شاعر)، اطلس اثنی عشری (گردآورنده) حمیدرضا نگهبان (ویراستار)
ناشر: به نشر - خرداد 1393
49000 ریال
حسن بن علی نظام الملک، حمیدرضا نگهبان (ویراستار)، بتول فخراسلام (زیرنظر)، اطلس اثنی عشری (شارح) حسن بن علی نظام الملک
ناشر: به نشر - خرداد 1393
42000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد