ترتیب بر اساس:
جین شارپ، سیدرضا مرزانی (مترجم)، اصغر افتخاری (مقدمه) جین شارپ
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 18 مرداد 1390
210000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
ژان ملیسن، سیدمحسن روحانی (مترجم)، رضا کلهر (مترجم)، اصغر افتخاری (مقدمه) ژان ملیسن
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 11 شهریور 1388
119000 ریال
مهدی ذوالفقاری، مریم گراییان (ویراستار)، اصغر افتخاری(مقدمه) مهدی ذوالفقاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 11 مرداد 1391
190000 ریال
دیوید کینگ، جوزف.اس نای، فیلیپ زلیکو، سعید میرترابی (مترجم)، محمد روشنی (ویراستار)، اصغر افتخاری (مقدمه) دیوید کینگ
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1 آبان 1389
172000 ریال
سیدمحسن روحانی (مترجم)، محمد روشنی (ویراستار)، الکساندرتی.جی لنون (ویراستار)، اصغر افتخاری (مقدمه) سیدمحسن روحانی (مترجم)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1389
250000 ریال
جوزف.اس نای، مهدی ذوالفقاری (مترجم)، سیدمحسن روحانی (مترجم)، محمد روشنی (ویراستار)، اصغر افتخاری (مقدمه) جوزف.اس نای
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1389
550000 ریال
جان د. نگروپونته، محمد عباسی (مترجم)، سیدحمیدرضا سیدی (مترجم)، اصغر افتخاری (مقدمه) جان د. نگروپونته
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 16 خرداد 1390
90000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1 خرداد 1389
67000 ریال
آلن چونگ، مهدی ذوالفقاری (مترجم)، محمدرضا موسوی (ویراستار)، اصغر افتخاری (مقدمه) آلن چونگ
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 11 مرداد 1391
185000 ریال
جاناتان استیل، محمدجواد هراتی (مترجم)، روح الله فیض الهی (ویراستار)، اصغر افتخاری (مقدمه) جاناتان استیل
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 5 آذر 1390
151000 ریال
یاسوشی واتانابه، دیود ال. مکانل، سیدمحسن روحانی (مترجم)، اصغر افتخاری (مقدمه)، جوزف.اس نای (مقدمه) یاسوشی واتانابه
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1390
104000 ریال
جوزف.اس نای، یاسوشی واتانابه، دیود ال. مکانل، سیدمحسن روحانی (مترجم)، مریم گرابیان (ویراستار)، اصغر افتخاری (مقدمه) جوزف.اس نای
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1389
340000 ریال
احمد کریمیان (ویراستار)، محمود عسگری(به اهتمام)، اصغر افتخاری(مقدمه) احمد کریمیان (ویراستار)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 24 اسفند 1390
178000 ریال
محسن ردادی، نادر احمدی (ویراستار)، اصغر افتخاری (مقدمه) محسن ردادی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1 خرداد 1390
140000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 7 تیر 1391
77000 ریال
نمایش 1 - 15 از 70 مورد