ترتیب بر اساس:
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، اسمعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوری نیا (ویراستار) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - تیر 1402
5950000 ریال 5355000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، اسمعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوری نیا (ویراستار)، ابوالفضل مزرعتی(زیرنظر) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - 1402
4750000 ریال 4275000 ریال
کورش بقائی راوری، سیاوش خوشدل (ویراستار)، اسمعیل محمدزاده (ویراستار) کورش بقائی راوری
ناشر: خیلی سبز - مرداد 1400
250000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، مسیح گرجی (ویراستار)، اسمعیل محمدزاده (ویراستار) امیرنجات شجاعی
ناشر: انتشارات بین المللی گاج - آبان 1399
1390000 ریال
حسین حسینی بیدختی، اسمعیل محمدزاده (ویراستار) حسین حسینی بیدختی
ناشر: بین المللی گاج - مهر 1396
190000 ریال
اسمعیل محمدزاده، سیروس نصیری (زیرنظر) اسمعیل محمدزاده
ناشر: کتابهای بیست - بهمن 1396
180000 ریال
سعید عنبرستانی، اسمعیل محمدزاده سعید عنبرستانی
ناشر: کتابهای بیست - بهمن 1396
180000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد