ترتیب بر اساس:
آلبرشت آواتی، اسماء عاقبتی (مترجم) آلبرشت آواتی
ناشر: دانژه - آذر 1391
700000 ریال 630000 ریال
برایان تریسی، سپیده بیات ترک (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
600000 ریال 480000 ریال
سوزان ام. نل، اسماء عاقبتی (مترجم) سوزان ام. نل
ناشر: پرنده - خرداد 1398
1150000 ریال 1035000 ریال
جوزیان کوبرت، میترا حکیم شوشتری (مترجم)، امینه کاکایی (مترجم)، مریم زارع (مترجم)، اسماء عاقبتی (مترجم) جوزیان کوبرت
ناشر: دانژه - اردیبهشت 1392
700000 ریال 630000 ریال
لیندا کاکروورتی، میترا حکیم شوشتری (مترجم)، اسماء عاقبتی (مترجم)، مریم زارع (مترجم)، امینه کاکایی (مترجم)، کیان فروزش (ویراستار) لیندا کاکروورتی
ناشر: دانژه - آذر 1391
1500000 ریال 1350000 ریال
کلبر چپمن اتول، مریم زارع (مترجم)، اسماء عاقبتی (مترجم) کلبر چپمن اتول
ناشر: دانژه - فروردین 1393
1950000 ریال 1755000 ریال
توماس فیلان، اسما عاقبتی (مترجم)، متین زادشیر (مترجم) توماس فیلان
ناشر: کتاب ارجمند - مرداد 1401
800000 ریال 680000 ریال
تریسی ام. لوئیس، تامس دبلیو فیلن، اسماء عاقبتی (مترجم) تریسی ام. لوئیس
ناشر: کتاب ارجمند - آذر 1401
750000 ریال 675000 ریال
لن اسپری، امینه کاکایی (مترجم)، عزیزه افخم ابراهیمی (مترجم)، زهرا طاهری فر (مترجم)، مریم زارع (مترجم)، سیده حامده انفرادی (مترجم)، اسماء عاقبتی (مترجم)، لیلی حسینی (ویراستار) لن اسپری
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - خرداد 1391
69000 ریال
جوزیان کوبرت، میترا حکیم شوشتری (مترجم)، امینه کاکایی (مترجم)، مریم زارع (مترجم)، اسماء عاقبتی (مترجم)، محمدمهدی شریعت باقری (ویراستار) جوزیان کوبرت
ناشر: دانژه - اردیبهشت 1392
95000 ریال
هوارد روزنتال، اسماء عاقبتی، حمید اصغری پور (مترجم)، نگار اصغری پور (مترجم)، مهدی آقامرادی (ویراستار) هوارد روزنتال
ناشر: مرندیز - آذر 1387
24000 ریال
اسماء عاقبتی، احمد حاجبی(زیرنظر) اسماء عاقبتی
ناشر: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - تیر 1402
بتسی کنارد، جنیفر هاگز، الکساندرا فاکسول، راضیه جواهری رنانی (مترجم)، پانته آ احدیان فرد (مترجم)، اسما عاقبتی (مترجم) بتسی کنارد
ناشر: ارجمند - آبان 1400
660000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد