ترتیب بر اساس:
گراهام جکسون، سمیه محمدی (مترجم)، سهیلا خورشیدی (مترجم)، اردوان تقوا (مترجم)، زهره طغرایی (ویراستار) گراهام جکسون
ناشر: فرهنگ نور - 24 دی 1392
100000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 5 خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
ارسیا تقوا، اردوان تقوا ارسیا تقوا
ناشر: قطره - 21 آبان 1390
25000 ریال
چیپ ابرنتی، اردوان تقوا (مترجم)، سمیرا صالح اردستانی (مترجم) چیپ ابرنتی
ناشر: فرهنگ نور - 1 بهمن 1391
40000 ریال
اردوان تقوا اردوان تقوا
ناشر: دیبای دانش - اسفند 1396
70000 ریال
سمیه محمدی، اردوان تقوا، علی باقری، صدیقه مصدقی (ویراستار) سمیه محمدی
ناشر: مشکوه - 18 دی 1390
25000 ریال
اردوان تقوا، سیدامیرحسین فاضلی اردوان تقوا
ناشر: مشکوه، فرهنگ نور - 28 آذر 1390
29000 ریال
اردوان تقوا، فاطمه اکبری (ویراستار) اردوان تقوا
ناشر: مشکوه - 2 بهمن 1391
40000 ریال
دبلیو جی لیوایز، ماندانا دادرسان (مترجم)، اردوان تقوا (مترجم) دبلیو جی لیوایز
ناشر: فرهنگ نور - 11 دی 1390
38000 ریال
اردوان تقوا، سیدعبدالوهاب سماوی، محبوبه ثابت ایمانی، سهیلا خورشیدی (ویراستار) اردوان تقوا
ناشر: فرهنگ نور - 3 دی 1392
50000 ریال
اردوان تقوا، سهیلا خورشیدی اردوان تقوا
ناشر: پیام سما - اردیبهشت 1397
100000 ریال
هالی لوفور، اردوان تقوا (مترجم)، فروغ طافی (مترجم)، فاطمه طافی (مترجم) هالی لوفور
ناشر: دیبای دانش - 22 آبان 1398
170000 ریال
میشل دی. میس، اردوان تقوا (مترجم)، نفیسه عارفی (مترجم)، مریم بغیازی (مترجم)، فروغ طافی (ویراستار) میشل دی. میس
ناشر: دیبای دانش - 10 اسفند 1398
150000 ریال
باربارا دی آنجلیس، اردوان تقوا (مترجم)، شروین شمالی (مترجم) باربارا دی آنجلیس
ناشر: دیبای دانش - 10 اسفند 1398
520000 ریال
مایکل بک، استانیس مروساک بک، شانا بک، سمیه حبیب پور (مترجم)، مهدی عرب کلمری (مترجم)، سمیه محمدی (ویراستار)، اردوان تقوا (ویراستار) مایکل بک
ناشر: دیبای دانش - 14 اردیبهشت 1399
150000 ریال
اردوان تقوا اردوان تقوا
ناشر: آپریس - 6 خرداد 1399
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد