ترتیب بر اساس:
رضا راعی، احمد پویان فر رضا راعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1401
2150000 ریال
ناشر: آدینه - دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - اردیبهشت 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
رضا راعی، احمد پویان فر رضا راعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1400
1850000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد