ترتیب بر اساس:
لوید برد، سینا قربانلو (مترجم)، احمد ارژمند (ویراستار) لوید برد
ناشر: مبلغان - 2 مرداد 1398
210000 ریال 189000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
جی آنتونی، ویلیام ای سلمان، احمد ارژمند (مترجم) جی آنتونی
ناشر: مبلغان - 23 فروردین 1393
200000 ریال 180000 ریال
جان کتسنبک، داگلاس اسمیت، احمد ارژمند (مترجم) جان کتسنبک
ناشر: مبلغان - 23 فروردین 1393
200000 ریال 180000 ریال
آرتورای تامپسون، جان ای گمبل، محمدعلی عبدالوند (مترجم)، هاشم نیکومرام (مترجم)، احمد ارژمند (ویراستار) آرتورای تامپسون
ناشر: مبلغان - 28 خرداد 1399
2970000 ریال
لایال واتسون، احمد ارژمند (مترجم) لایال واتسون
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - آذر 1394
160000 ریال
جو اوئن، سینا قربانلو (مترجم)، احمد ارژمند (ویراستار) جو اوئن
ناشر: مبلغان - 22 تیر 1398
560000 ریال
دونالد نورمن سول، سینا قربانلو (مترجم)، احمد ارژمند (ویراستار) دونالد نورمن سول
ناشر: مبلغان - 3 اردیبهشت 1390
570000 ریال
پل کروگمن، احمد ارژمند (مترجم) پل کروگمن
ناشر: مبلغان - 23 فروردین 1393
200000 ریال
جو اوئن، مجید نوریان (مترجم)، احمد ارژمند (ویراستار) جو اوئن
ناشر: مبلغان - 20 مهر 1399
820000 ریال
احمد ارژمند (مترجم) احمد ارژمند (مترجم)
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 1387
30000 ریال
سینا قربانلو (مترجم)، احمد ارژمند (ویراستار) سینا قربانلو (مترجم)
ناشر: مبلغان - شهریور 1397
260000 ریال
زاموئل هانه مان، احمد ارژمند (مترجم) زاموئل هانه مان
ناشر: سروش - 14 دی 1388
30000 ریال
جیم بیمن، احمد ارژمند (مترجم)، معصومه رحمتی امین (ویراستار) جیم بیمن
ناشر: طرح آینده - 20 فروردین 1386
احمد ارژمند (ویراستار)، اسماعیل یزدان پناه (ویراستار)، محمدحسن زورق (به اهتمام) احمد ارژمند (ویراستار)
ناشر: سروش - مهر 1397
230000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد