ترتیب بر اساس:
هادی سعادت، احد کاظمی (مترجم)، شهرام جدید (مترجم) هادی سعادت
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 26 آذر 1399
1800000 ریال 1440000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
هادی سعادت، احد کاظمی (مترجم)، شهرام جدید (مترجم)، حیدرعلی شایانفر (مترجم) هادی سعادت
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1393
700000 ریال
هادی سعادت، حیدرعلی شایانفر (مترجم)، شهرام جدید (مترجم)، احد کاظمی (مترجم) هادی سعادت
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 10 اسفند 1398
275000 ریال
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 9 اسفند 1392
220000 ریال
ناشر: مدرسان شریف - آذر 1395
270000 ریال
یان ماچوفسکی، یانوش بیالک، جیمزریچارد بامبی، احد کاظمی (مترجم)، حیدرعلی شایانفر (مترجم) یان ماچوفسکی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 4 تیر 1384
28000 ریال
آرمان اله یاری، احد کاظمی آرمان اله یاری
ناشر: مدرسان شریف - اسفند 1391
165000 ریال
احد کاظمی، آرمان اله یاری، سیدمهدی حسینی اندارگلی، امیر کاشی، هومن سجادیان، عباس شفیعی، هادی یوسفی، علی جعفری دهکردی، حسین نامی، احسان عابدی، رضا پژمانفر، هاشم یوسفی احد کاظمی
ناشر: مدرسان شریف - 1399
1950000 ریال
یان ماچوفسکی، یانوش بیالک، جیمزریچارد بامبی، احد کاظمی (مترجم)، حیدرعلی شایانفر (مترجم) یان ماچوفسکی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 27 شهریور 1384
26000 ریال
احد کاظمی (شاعر) احد کاظمی (شاعر)
ناشر: طلایی پویندگان دانشگاه - تیر 1397
150000 ریال
رضا پژمانفر، احسان عابدی، علی جعفری دهکردی، محمدرضا نامی، هومن سجادیان، آرمان اله یاری، امیر کاشی، احد کاظمی، سیدمهدی حسینی اندارگلی، عباس شفیعی رضا پژمانفر
ناشر: داور - 2 شهریور 1392
315000 ریال
احد کاظمی (مترجم) احد کاظمی (مترجم)
ناشر: مدرسان شریف - بهمن 1394
150000 ریال
ناشر: مدرسان شریف - 9 آذر 1398
900000 ریال
احد کاظمی، رضا پژمانفر، احسان عابدی، حسین نامی، علی جعفری دهکردی، عباس شفیعی، هومن سجادیان، امیر کاشی، سیدمهدی حسینی اندارگلی احد کاظمی
ناشر: مدرسان شریف - 3 خرداد 1399
1950000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد