ترتیب بر اساس:
آنتونی گیدنز، کارن بردسال، حسن چاوشیان (مترجم)، لاله خاکپور (ویراستار) آنتونی گیدنز
ناشر: نشر نی - 24 دی 1400
3200000 ریال 2720000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
آنتونی گیدنز، منوچهر صبوری (مترجم) آنتونی گیدنز
ناشر: نشر نی - 3 مرداد 1400
2600000 ریال
آنتونی گیدنز، کارن بردسال، حسن چاوشیان (مترجم) آنتونی گیدنز
ناشر: نشر نی - 24 آذر 1400
700000 ریال
آنتونی گیدنز، فیلیپ ساتن، هوشنگ نایبی (مترجم) آنتونی گیدنز
ناشر: نشر نی - 24 مرداد 1399
2800000 ریال 2380000 ریال
آنتونی گیدنز، عباس محمدی اصل (مترجم) آنتونی گیدنز
ناشر: افکار جدید - 27 اسفند 1399
750000 ریال 637500 ریال
آنتونی گیدنز، عسگر قهرمانپور (مترجم) آنتونی گیدنز
ناشر: تیسا - آذر 1397
629000 ریال 534650 ریال
آنتونی گیدنز، فیلیپ دبلیو ساتون آنتونی گیدنز
ناشر: نشر نی - 12 بهمن 1398
2800000 ریال 2400000 ریال
آنتونی گیدنز، فیلیپ ساتن، حسن چاوشیان (مترجم) آنتونی گیدنز
3300000 ریال
آنتونی گیدنز، فیلیپ دبلیو ساتون، هوشنگ نایبی (مترجم) آنتونی گیدنز
ناشر: نشر نی - 6 اسفند 1398
560000 ریال 476000 ریال
آنتونی گیدنز آنتونی گیدنز
ناشر: نشر مرکز - بهمن 1397
485000 ریال
آنتونی گیدنز آنتونی گیدنز
ناشر: نشر نی - 16 شهریور 1393
180000 ریال
آنتونی گیدنز، ناصر موفقیان (مترجم) آنتونی گیدنز
ناشر: نشر نی - 1394
160000 ریال
آنتونی گیدنز، محمدرضا جلایی پور (مترجم) آنتونی گیدنز
ناشر: طرح نو - 15 دی 1388
340000 ریال
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 14 مهر 1399
295000 ریال
آنتونی گیدنز، حسن چاوشیان (مترجم)، فیلیپ کسل (ویراستار) آنتونی گیدنز
ناشر: ققنوس - 15 مهر 1392
280000 ریال
نمایش 1 - 15 از 30 مورد