ترتیب بر اساس:
آلن وارد، مایکل سویج، ابوالقاسم پوررضا (مترجم) آلن وارد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 فروردین 1388
260000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
آلن وارد، آماندا کنت، سعید مدرسی قزوینی (مترجم)، سیدمحمد قافله باشی (ویراستار) آلن وارد
ناشر: پرک - 11 خرداد 1389
25000 ریال
مایک ساوج، آلن وارد مایک ساوج
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 9 دی 1398
260000 ریال
آلن وارد، مایکل هالت، علی امید (مترجم) آلن وارد
ناشر: آذربایجان - 22 اسفند 1388
95000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد