ترتیب بر اساس:
الیزابت درودی، تیتسیانا پاچی، شهلا قاسمیان (مترجم)، آرزو اسکندری (ویراستار)، الناز حدیدی (ویراستار) الیزابت درودی
ناشر: کتاب آبان - اردیبهشت 1402
4500000 ریال 4050000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
ناشر: کتاب سرای میردشتی(رسته نشر و تهیه و توزیع کتاب) - مرداد 1402
4600000 ریال 4140000 ریال
ناشر: کتاب سرای میردشتی(رسته نشر و تهیه و توزیع کتاب) - مرداد 1402
8800000 ریال 7920000 ریال
ناشر: کتاب سرای میردشتی(رسته نشر و تهیه و توزیع کتاب) - مرداد 1402
5200000 ریال 4680000 ریال
ناشر: کتاب سرای میردشتی(رسته نشر و تهیه و توزیع کتاب) - مرداد 1402
7800000 ریال 7020000 ریال
آرزو اسکندری آرزو اسکندری
ناشر: کتاب آبان - آذر 1402
3700000 ریال 3330000 ریال
جکلین مک اسی، کلر باکلی، آرزو اسکندری (مترجم)، عسل میم باشی (مترجم)، سینا اکبری (ویراستار) جکلین مک اسی
ناشر: خانه هنرمندان - خرداد 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
ناشر: کتاب آبان - آبان 1402
4500000 ریال 4050000 ریال
آرزو اسکندری آرزو اسکندری
ناشر: کتاب آبان - اردیبهشت 1397
350000 ریال
محمد فشی، آرزو اسکندری محمد فشی
ناشر: حتمی - آبان 1399
690000 ریال
آرزو اسکندری (مترجم)، آراد اسکندری (مترجم) آرزو اسکندری (مترجم)
ناشر: دیدار - بهمن 1394
80000 ریال
آرزو اسکندری(گردآورنده) آرزو اسکندری(گردآورنده)
ناشر: کتاب آبان - اسفند 1401
1800000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد