ترتیب بر اساس:
علی عسگری، مجتبی رفیعیان، پرویز اجلالی(زیرنظر) علی عسگری
ناشر: آگه - خرداد 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
کارل مانهایم، پرویز اجلالی (مترجم) کارل مانهایم
ناشر: نشر نی - مهر 1402
1200000 ریال 1080000 ریال
پرویز اجلالی (مترجم)، جوآن هالوز (ویراستار)، مارک جانکوویچ (ویراستار) پرویز اجلالی (مترجم)
ناشر: نشر ثالث - آذر 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
ناشر: آگه - تیر 1400
1000000 ریال
ناشر: فرهنگ و اندیشه - 1383
1000000 ریال
ناشر: اندیشه احسان - خرداد 1398
500000 ریال
دنیس مک کوایل، پرویز اجلالی (مترجم) دنیس مک کوایل
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - اسفند 1388
30000 ریال
آرتورایسا برگر، پرویز اجلالی (مترجم) آرتورایسا برگر
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - تیر 1387
17000 ریال
حسن ملک، پرویز اجلالی، سوسن باستانی، منصوره اعظم آزاده، حسین ابراهیم آبادی، مژده بهشتی، رایحه قره، فاطمه جواهری (ویراستار) حسن ملک
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - شهریور 1399
540000 ریال
مسعود محمدی الموتی (مترجم)، الهه میرزایی (مترجم)، پرویز اجلالی (مترجم)، حمید جاودانی (ویراستار) مسعود محمدی الموتی (مترجم)
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - اسفند 1391
60000 ریال
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - مهر 1386
53000 ریال
پرویز اجلالی، مجتبی رفیعیان پرویز اجلالی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - شهریور 1394
180000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد