نمایش 1 - 8 از 8 مورد   |  
ترتیب بر اساس:
گسترده و یا محدود کردن نتایج

کتاب    نیما قربانی

1.
روان  درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت: مبادی و فنون
روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت: مبادی و فنون
پدیدآورنده: نیما قربانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1394
قیمت پشت جلد:   135000 ریال
2.
ارتباط درمانی: چه بگوییم و چه وقت بگوییم
ارتباط درمانی: چه بگوییم و چه وقت بگوییم
پدیدآورنده: پل واکتل، نیما قربانی (مترجم)، سحر طاهباز (مترجم)
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
قیمت پشت جلد:   180000 ریال
3.
سبک ها و مهارت های ارتباطی
سبک ها و مهارت های ارتباطی
پدیدآورنده: نیما قربانی
ناشر: بینش نو - 1394
قیمت پشت جلد:   180000 ریال
4.
من به روایت من
من به روایت من
پدیدآورنده: نیما قربانی
ناشر: بینش نو - 1392
قیمت پشت جلد:   150000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
5.
من به روایت من
من به روایت من
پدیدآورنده: نیما قربانی
ناشر: بینش نو - 1395
قیمت پشت جلد:   220000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
6.
سبکها و مهارتهای ارتباطی
سبکها و مهارتهای ارتباطی
پدیدآورنده: نیما قربانی
ناشر: بینش نو - 1392
قیمت پشت جلد:   60000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
7.
سبکها و مهارتهای ارتباطی
سبکها و مهارتهای ارتباطی
پدیدآورنده: نیما قربانی
ناشر: تبلور - 1384
قیمت پشت جلد:   29500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
8.
از خط تا مثلث تعارض
از خط تا مثلث تعارض
پدیدآورنده: نیما قربانی
ناشر: بینش نو - 1395
قیمت پشت جلد:   250000 ریال
 
 
     
بسط دادن نتایج
حذف پدیدآورنده: نيما قرباني
حذف جستجوی پیشرفته
محدود کردن نتایج
فلسفه و روانشناسی (6)
علوم کاربردی (1)
 
سفارش من کجاست؟
تنظیمات حساب شما
راهنما
جستجو   
- تمامی حقوق محفوظ است.