ترتیب بر اساس:
پام جونز، محمدرضا فرشیدنژاد (مترجم) پام جونز
ناشر: آدینه - 1394
45000 ریال 40500 ریال
آنتونی میشل، محمدرضا فرشیدنژاد (مترجم) آنتونی میشل
ناشر: آدینه - 26 مرداد، 1387
12000 ریال 10800 ریال
ماکس اگرت، محمدرضا فرشیدنژاد (مترجم) ماکس اگرت
ناشر: آدینه - 27 خرداد، 1385
10000 ریال 9000 ریال
جان تاونسند، پل دوناوان، محمدرضا فرشیدنژاد (مترجم) جان تاونسند
ناشر: آدینه - 16 فروردین، 1385
10000 ریال 9000 ریال
ناشر: آدینه - 31 خرداد، 1384
8000 ریال 7200 ریال
پاتریک فورسایت، محمدرضا فرشیدنژاد (مترجم) پاتریک فورسایت
ناشر: آدینه - 1395
45000 ریال
ایان فلمینگ، محمدرضا فرشیدنژاد (مترجم)، فیل هیلستن (نقاش) ایان فلمینگ
ناشر: آدینه - 26 مرداد، 1387
10000 ریال
ایان فلمینگ، محمدرضا فرشیدنژاد (مترجم) ایان فلمینگ
ناشر: آدینه - 26 مرداد، 1387
10000 ریال
محمدرضا فرشیدنژاد محمدرضا فرشیدنژاد
ناشر: آدینه - 31 خرداد، 1384
15000 ریال
ناشر: آدینه - 31 خرداد، 1384
12000 ریال
ناشر: آدینه - 31 خرداد، 1384
10000 ریال
ناشر: آدینه - 31 خرداد، 1384
11500 ریال
مایر کوتز، محمدرضا فرشیدنژاد (مترجم) مایر کوتز
ناشر: کانون تفکر - 09 آبان، 1385
35000 ریال
مایر کوتز، مهران غلامی (مترجم)، محمدرضا فرشیدنژاد (مترجم)، سیدابوالفضل بهره دار (ویراستار)، پرویز محسن پور (ویراستار) مایر کوتز
ناشر: کانون تفکر - 26 اسفند، 1385
35000 ریال
مایر کوتز، محمدرضا فرشیدنژاد (مترجم)، سیدابوالفضل بهره دار (مترجم)، پرویز محسن پور (مترجم) مایر کوتز
ناشر: کانون تفکر - 26 اسفند، 1385
35000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد