ترتیب بر اساس:
لوئیس آلفرد کوزر، محسن ثلاثی (مترجم) لوئیس آلفرد کوزر
ناشر: علمی - 17 دی 1400
2200000 ریال 1760000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 212500 ریال
برانیسلاو مالینفسکی، محسن ثلاثی (مترجم)، ثریا بابایی (ویراستار) برانیسلاو مالینفسکی
ناشر: نشر ثالث - 14 تیر 1399
480000 ریال 384000 ریال
جورج ریتزر، محسن ثلاثی (مترجم) جورج ریتزر
ناشر: علمی - 16 فروردین 1399
3300000 ریال 2640000 ریال
کلیفورد گیرتس، محسن ثلاثی (مترجم) کلیفورد گیرتس
ناشر: نشر ثالث - 19 شهریور 1400
1800000 ریال 1440000 ریال
فرد پلاگ، دانیل بیتس، محسن ثلاثی (مترجم) فرد پلاگ
ناشر: علمی - 1392
3300000 ریال
ارنست کاسیرر، محسن ثلاثی (مترجم) ارنست کاسیرر
ناشر: مروارید - 9 اردیبهشت 1399
350000 ریال
کلارنس کرین برینتون، محسن ثلاثی (مترجم) کلارنس کرین برینتون
ناشر: زریاب - 9 آبان 1390
750000 ریال
کارل آوگوست ویتفوگل، محسن ثلاثی (مترجم) کارل آوگوست ویتفوگل
ناشر: نشر ثالث - 13 آذر 1392
1200000 ریال
آلکسی شامل هانوی موریس کلرل دو دوتوکویل، محسن ثلاثی (مترجم) آلکسی شامل هانوی موریس کلرل دو دوتوکویل
ناشر: مروارید - 6 مهر 1398
1350000 ریال
دیوید سیلورمن، محسن ثلاثی (مترجم) دیوید سیلورمن
ناشر: جامعه شناسان - 10 آذر 1393
940000 ریال
بروس کوهن، محسن ثلاثی (مترجم) بروس کوهن
ناشر: توتیا - 22 تیر 1400
1200000 ریال
هربرت مارکوزه، محسن ثلاثی (مترجم) هربرت مارکوزه
ناشر: نشر ثالث - 7 دی 1399
1100000 ریال
هلن واتسون، سایمن کولمن، محسن ثلاثی (مترجم) هلن واتسون
ناشر: علمی - 24 آبان 1389
250000 ریال
محسن ثلاثی (مترجم) محسن ثلاثی (مترجم)
ناشر: جامعه شناسان - 7 دی 1388
870000 ریال
نمایش 1 - 15 از 29 مورد