ترتیب بر اساس:
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - 9 آبان 1396
2500000 ریال 2375000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
لوک بدار، ژوزه دزیل، لوک لامارش، حمزه گنجی (مترجم)، مالک میرهاشمی (ویراستار) لوک بدار
ناشر: ساوالان - 1 مرداد 1400
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
1300000 ریال 1105000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، قدسی احقر (مترجم)، فریده دوکانه ای فرد (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - 15 اسفند 1389
3000000 ریال 2850000 ریال
مالک میرهاشمی مالک میرهاشمی
ناشر: علم - 9 مهر 1398
385000 ریال 346500 ریال
دانکن کرامر، دنیس هاویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - 25 بهمن 1396
650000 ریال
لوک بدار، ژوزه دزیل، لوک لامارش، حمزه گنجی (مترجم)، مالک میرهاشمی (ویراستار) لوک بدار
ناشر: ساوالان - 9 دی 1400
1300000 ریال
گری گراث مارنات، محمدرضا نیکخو (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: سخن - 13 شهریور 1386
29000 ریال
لوک بدار، ژوزه دزیل، لوک لامارش، حمزه گنجی (مترجم) لوک بدار
ناشر: ساوالان - 24 اردیبهشت 1400
1300000 ریال 1170000 ریال
استفانی ایزنستات، ترا زیپورین، کارن کارلسون، ژینوس لطیفی (مترجم)، خدیجه ابوالمعالی (مترجم)، هایده صابری (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار)، مالک میرهاشمی (ویراستار) استفانی ایزنستات
ناشر: ساوالان - 16 آذر 1389
50000 ریال
جیمزدبلیو وندرزندن، حمزه گنجی (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم) جیمزدبلیو وندرزندن
ناشر: بعثت - 1383
100000 ریال
انجمن پزشکی آمریکا، مهدی گنجی (مترجم)، مالک میرهاشمی (ویراستار) انجمن پزشکی آمریکا
ناشر: ساوالان - 16 تیر 1389
35000 ریال
لیندا فیلد، مهدی گنجی (مترجم)، مالک میرهاشمی (ویراستار) لیندا فیلد
ناشر: ساوالان - 6 آذر 1389
120000 ریال
لیندا فیلد، مالک میرهاشمی، مهدی گنجی لیندا فیلد
ناشر: ویرایش - 1383
16000 ریال
ناشر: ساوالان - 1383
20000 ریال
مالک میرهاشمی، مهدی گنجی مالک میرهاشمی
ناشر: ویرایش - 1382
13500 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد