ترتیب بر اساس:
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، قدسی احقر (مترجم)، فریده دوکانه ای فرد (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - 15 اسفند 1389
3000000 ریال 2850000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
ابوالقاسم اکبری (گردآورنده)، حسن پاشا شریفی (زیرنظر)، نرگس حسینی (گردآورنده)، نسترن شریفی (گردآورنده)، قدسی احقر (گردآورنده) ابوالقاسم اکبری (گردآورنده)
ناشر: سخن - 15 بهمن 1387
65000 ریال
قدسی احقر (مترجم) قدسی احقر (مترجم)
ناشر: یسطرون - 1389
55000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی هنری هنر نوین مهرآرنگ - اردیبهشت 1395
120000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوین مهرآرنگ - اسفند 1395
50000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی و هنری هنر نوین مهرآرنگ - 30 مهر 1398
300000 ریال
قدسی احقر (گردآورنده)، حمیدرضا صرامی (گردآورنده) قدسی احقر (گردآورنده)
ناشر: دنیای درون - شهریور 1397
نمایش 1 - 7 از 7 مورد