ترتیب بر اساس:
ناشر: دانش ایران - 1393
280000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 1399
120000 ریال
میریام استاپارد، امیر صادقی بابلان (مترجم)، فرهاد سوری (ویراستار) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران، ذهن آویز - 1393
250000 ریال
ناشر: دانش ایران، ذهن آویز - 1392
280000 ریال
ویوین آرمسترانگ، امیر صادقی بابلان (مترجم)، فرهاد سوری (مترجم) ویوین آرمسترانگ
ناشر: دانش ایران - 26 مهر 1390
80000 ریال
هایمن برنارد والمن، امیر صادقی (مترجم)، فرهاد سوری (ویراستار) هایمن برنارد والمن
ناشر: دانش ایران - 1395
350000 ریال
الیزابت فنویک، امیر صادقی بابلان (مترجم)، فرهاد سوری (ویراستار) الیزابت فنویک
ناشر: دانش ایران، ذهن آویز - 1392
350000 ریال
الیزابت فنویک، امیر صادقی بابلان (مترجم)، فرهاد سوری (ویراستار) الیزابت فنویک
ناشر: دانش ایران، ذهن آویز - 1394
650000 ریال
میریام استاپارد، فرهاد سوری (مترجم) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران، ذهن آویز - 1393
250000 ریال
هایمن برنارد والمن، امیر صادقی (مترجم)، فرهاد سوری (ویراستار) هایمن برنارد والمن
ناشر: دانش ایران، ذهن آویز - 1392
195000 ریال
میریام استاپارد، فرهاد سوری (مترجم) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران - 1392
250000 ریال
الیزابت فنویک، امیرحسین صادقی (مترجم)، فرهاد سوری (ویراستار) الیزابت فنویک
ناشر: دانش ایران - 21 آذر 1385
75000 ریال
الیزابت فنویک، امیر صادقی بابلان (مترجم)، فرهاد سوری (ویراستار) الیزابت فنویک
ناشر: دانش ایران - 25 اسفند 1386
140000 ریال
ناشر: دانش ایران - 1 خرداد 1384
140000 ریال
میریام استاپارد، فرهاد سوری (مترجم)، امیر صادقی بابلان (ویراستار) میریام استاپارد
ناشر: دانش ایران - 14 فروردین 1384
100000 ریال
ویوین آرمسترانگ، امیر صادقی بابلان (مترجم)، فرهاد سوری (مترجم) ویوین آرمسترانگ
ناشر: دانش ایران - 27 اسفند 1386
338000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد