ترتیب بر اساس:
جان آر. نوفسینگر، حجت بهادری (مترجم)، علی سلیمان پور (مترجم) جان آر. نوفسینگر
ناشر: چالش - 13 آذر، 1392
200000 ریال
ناشر: جهانی - 30 بهمن، 1392
90000 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی - 24 اسفند، 1392
40000 ریال
علی سلیمانپور، محمد امراللهی شریف آبادی، رضا حاج منوچهری (ویراستار)، محمدحسن عابدی خوراسگانی (ویراستار) علی سلیمانپور
ناشر: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی - 24 اسفند، 1392
50000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد