ترتیب بر اساس:
 
باربارا دی انجلیس، هادی ابراهیمی (مترجم)، زهرا جوادی زاده (ویراستار) باربارا دی انجلیس
ناشر: نسل نو اندیش - 27 اردیبهشت، 1385
18000 ریال
باربارا دی انجلیس باربارا دی انجلیس
ناشر: معیار اندیشه - اردیبهشت، 1396
75000 ریال
باربارا دی انجلیس، مینا امیری (مترجم) باربارا دی انجلیس
ناشر: گلپا - مهر، 1395
145000 ریال
باربارا دی انجلیس، میترا میرشکارسیاهکل (مترجم) باربارا دی انجلیس
ناشر: علم - 1384
95000 ریال
باربارا دی انجلیس، آرمانوش باباخانیانس، نسرین گلدار (مترجم)، محمدرضا دژکام (مترجم) باربارا دی انجلیس
ناشر: پویان - 1381
70000 ریال
باربارا دی انجلیس، هادی ابراهیمی (مترجم) باربارا دی انجلیس
ناشر: نسل نو اندیش - آذر، 1395
399000 ریال
باربارا دی انجلیس باربارا دی انجلیس
ناشر: نیما - فروردین، 1396
200000 ریال
باربارا دی انجلیس، حسینعلی مقیمی (مترجم) باربارا دی انجلیس
ناشر: دایره - 16 دی، 1388
60000 ریال
باربارا دی انجلیس، نسرین گلدار (مترجم) باربارا دی انجلیس
ناشر: آسیم - خرداد، 1394
220000 ریال
باربارا دی انجلیس باربارا دی انجلیس
ناشر: معیار علم - تیر، 1395
220000 ریال
باربارا دی انجلیس، آنتونی رابینز، مجید پزشکی (مترجم) باربارا دی انجلیس
ناشر: نسل نو اندیش - 1396
119000 ریال
باربارا دی انجلیس، شهرزاد لولاچی (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) باربارا دی انجلیس
ناشر: اوحدی - 07 مهر، 1387
160000 ریال
باربارا دی انجلیس، هادی ابراهیمی (مترجم)، زهرا جوادی زاده (ویراستار) باربارا دی انجلیس
ناشر: نسل نو اندیش - 20 خرداد، 1385
19000 ریال
باربارا دی انجلیس، علی اصغر شجاعی (مترجم) باربارا دی انجلیس
ناشر: برگ زیتون - 18 آبان، 1389
160000 ریال
باربارا دی انجلیس باربارا دی انجلیس
ناشر: معیار علم - تیر، 1395
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 130 مورد