ترتیب بر اساس:
ری هاشمی، ویلیام جی. برادلی، کریستوفرجی. لیسانتی، نادر قهرمانی (مترجم)، بهناز باغبان باشی (مترجم)، امیر قهرمانی (مترجم)، عباس تکاور (ویراستار)، سوسن انوری (ویراستار) ری هاشمی
ناشر: آییژ - 27 دی 1390
200000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1399
110000 ریال 77000 ریال
سیمون کینگزنورت، مجید رفیعی (مترجم)، راحیل دژکام (مترجم)، امیر قهرمانی (مترجم) سیمون کینگزنورت
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1398
600000 ریال
ناشر: اتکا، مرکز تحقیقات و توسعه - 25 اردیبهشت 1398
600000 ریال
حسین صدیقی، سیدمحمدجواد سبحانی، امیر قهرمانی (مترجم)، مجید رفیعی (مترجم)، فرزاد سلطانی (ویراستار) حسین صدیقی
ناشر: اتکا، مرکز تحقیقات و توسعه - 12 خرداد 1398
300000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد