ترتیب بر اساس:
علی اسدی، حسین شعبانعلی فمی، شهلا چوبچیان، امیرحسین علی بیگی (ویراستار) علی اسدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1 اردیبهشت 1389
141000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 126000 ریال
حسین شعبانعلی فمی، امیرحسین علی بیگی، ابوالقاسم شریف زاده حسین شعبانعلی فمی
ناشر: موسسه توسعه روستایی ایران - 28 فروردین 1384
36000 ریال
حسین شعبانعلی فمی، امیرحسین علی بیگی حسین شعبانعلی فمی
ناشر: دانشگاه الزهرا - 1383
22000 ریال
امیرحسین علی بیگی امیرحسین علی بیگی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - 7 آذر 1385
16000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد