کتاب راهنمای خدمات توان بخشی مبتنی بر جامعه

ناشر: دانژه
تاریخ نشر: 1381
تعداد صفحه: 120
شابک: 964-92995-6-4
وزن: 350 گرم
موجودی:
در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
مرور کتاب
درباره کتاب راهنمای خدمات توان بخشی مبتنی بر جامعه

کتاب حاضر، هشتمین کتاب از مجموعه کتاب های راهنمایی است که به اهتمام "یونسکو" در زمینه آموزش و پرورش استثنایی تدوین شده است. هدف از تدوین کتاب، فراهم ساختن زمینه طرح مباحثی پیرامون دانش، رویکردها و روش های مرتبط با آموزش اشخاص معلول و به دست دادن توصیه های عملی برای فعالیت در این حوزه است. در این کتاب همچنین تعدادی از پروژه های توان بخشی بر جامعه بررسی شده، همچنین از میزان کارآیی این پروژه ها در رفع نیازهای معلولین سخن رفته است.

کتابهایی با موضوعات مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب