کتاب سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تاریخ نشر: 1381
تعداد صفحه: 216
شابک: 964-6946-27-5
وزن: 550 گرم
موجودی:
در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند