کتاب معانی و بیان

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
تاریخ نشر: شهریور 1402
تعداد صفحه: 140
شابک: 978-964-459-238-6
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 218 گرم
740,000 ریال 666,000 ریال
تخفیف: 74000 ریال (10%)
فروش ویژه
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
مرور کتاب
از طرف ناشر کتاب معانی و بیان

معانی و بیان از جمله علومی هستند که در آغاز برای فهم و درک رموز اعجاز قرآن کریم و اسرار فصاحت و بلاغت آن، و بعدها بیشتر در شناخت کلام عالی از پست و جلوگیری از فساد ذوق و انحراف طبع شاعران و نویسندگان به کار گرفته شدند. مؤلفان کتاب معانی و بیان، دکتر محمد علوی مقدم و دکتر رضا اشرف زاده، کوشیده اند مباحث این دو علم بلاغی را به گونه ای مختصر و مفید عرضه کنند. از آنجا که این کتاب، درسنامه دانشگاهی است کوشیده شده هر مبحث بلاغی با شواهد و مثال های گوناگون همراه گردد و با این حال جانب اختصار رعایت گردد. کتاب حاضر، گذشته از دو بخش علم معانی و علم بیان، بخش هایی در باب مقدمات علوم بلاغی و پیدایش بلاغت در فارسی و عربی و نیز فصاحت و بلاغت دارد.

در بخشی از کتاب معانی و بیان می خوانیم

در این کتاب رادویانی، از فصاحت و بلاغت تعریف نکرده و آن‌ها را تقسیم بندی هم نکرده است؛ زیرا در قرن پنجم که کتاب ترجمان البلاغه نوشته شده، هنوز علوم بلاغی تقسیم بندی نشده و حد و مرز آن مشخص نگردیده بود.

اساس و سرمشق کتاب ترجمان البلاغه رادویانی کتاب محاسن الکلام ابوالحسن بن الحسن المرغینانی است. البته این بدان معنا نیست که رادویانی مطالب کتاب خود را بعینه از محاسن الکلام گرفته باشد. رادویانی خود در صفحات ۳ و ۴ خطبة الکتاب گفته است: عامه باب‌های این کتاب را بر ترتیب فصول محاسن الکلام خواجه امام نصر بن الحسن - رضی الله عنه - نهاده و از تفسیر وی به مثال گرفتم.

از مقدمه کتاب ترجمان البلاغة چنین استنباط می‌شود که رادویانی کلمه صناعت را با بلاغت مترادف دانسته و فنون صنعت بدیع را از اجناس بلاغت شمرده است.

رادویانی در ترجمان البلاغة مباحث تشبیه و استعاره و مباحث نظیر آن را که بعدها موضوع علم بیان شده و صنعت التفات و مباحث مانند آن را که از موضوعات علم معانی است، در میان صنایع بدیع آورده و همچنین صنعت تجنیس و قلب و مطابقه و دیگر صنایع را که جزء صنایع بدیعی است، به صراحت از مباحث بلاغت شمرده؛ به طوری که در مجموع می‌توان گفت که در نظر او صنایع بدیعی با دیگر مباحث بلاغی چندان تفاوتی نداشته است.

فهرست کتاب معانی و بیان

بخش اول: در مقدمات علوم بلاغی

بخش دوم: فصاحت و بلاغت

بخش سوم: علم معانی

بخش چهارم: علم بیان

منابع و مأخذ

کتابهایی با موضوعات مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب
مشاهده موارد مشابه بر اساس دسته بندی