محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر: شهید ابراهیم هادی - شهریور 1400
800000 ریال 720000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
یرواند آبراهامیان، ابراهیم فتاحی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - خرداد 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر: شهید ابراهیم هادی - 1402
600000 ریال 540000 ریال
سیده اعظم حسینی(به اهتمام) سیده اعظم حسینی(به اهتمام)
ناشر: سوره مهر - 1399
3950000 ریال 3555000 ریال
ناشر: فردوس - اسفند 1392
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: قدیانی - اردیبهشت 1399
950000 ریال 855000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر 1401
3080000 ریال 2772000 ریال
سیدمحمد شفیعی مازندرانی سیدمحمد شفیعی مازندرانی
ناشر: دفترنشرمعارف - اسفند 1401
450000 ریال 382500 ریال
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - مرداد 1402
3450000 ریال 3105000 ریال
عباس کاظمی عباس کاظمی
ناشر: فرهنگ جاوید - بهمن 1398
2990000 ریال 2691000 ریال
اتابک فتح الله زاده، علی دهباشی(به اهتمام) اتابک فتح الله زاده
ناشر: شرکت نشر قطره - خرداد 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
معصومه آباد معصومه آباد
ناشر: بروج - اسفند 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
علی دارابی علی دارابی
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - خرداد 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: نشر نی - بهمن 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
داود امیریان داود امیریان
ناشر: سوره مهر - شهریور 1399
850000 ریال 765000 ریال
نمایش 1 - 15 از 12,286 مورد