ترتیب بر اساس:
انریکو اسکالونه، سید منصور سید سجادی (مترجم) انریکو اسکالونه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 11 آذر 1395
140000 ریال
ناشر: آدینه - 23 مهر 1401
250000 ریال 200000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - 16 آذر 1400
5250000 ریال
فریدون آورزمانی فریدون آورزمانی
ناشر: پازینه - 12 مهر 1394
1750000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - اردیبهشت 1397
700000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 آذر 1398
250000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1395
100000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 دی 1398
360000 ریال
علی اصغر فقیهی علی اصغر فقیهی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 تیر 1393
80000 ریال
حسین مفتخری، حسین زمانی حسین مفتخری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 مهر 1392
130000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - اردیبهشت 1397
900000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی - 22 فروردین 1388
450000 ریال
کلیفوردادموند بازورث، آن کاترین سواین فورد لمبتون کلیفوردادموند بازورث
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - آذر 1395
900000 ریال
محمودرضا کوه کن، شهرام جلیلیان (ویراستار) محمودرضا کوه کن
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - خرداد 1396
450000 ریال
محمدابراهیم باستانی پاریزی محمدابراهیم باستانی پاریزی
ناشر: علم - 13 شهریور 1398
2950000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 13 اسفند 1398
220000 ریال
نمایش 1 - 15 از 253 مورد