ترتیب بر اساس:
کلاوس شیپمان، کیکاووس جهانداری (مترجم) کلاوس شیپمان
ناشر: فرزان روز - 15 مرداد 1399
800000 ریال 700000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 8 اسفند 1400
270000 ریال 216000 ریال
رضا فرنود، افشین جهاندیده (ویراستار) رضا فرنود
ناشر: نشر نی - اسفند 1395
1200000 ریال 1080000 ریال
یعقوب محمدی فر یعقوب محمدی فر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 6 آذر 1398
300000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: دانشگاه تهران - 20 فروردین 1393
75000 ریال
یوزف ولسکی یوزف ولسکی
ناشر: ققنوس - 8 مرداد 1399
650000 ریال
کلاوس شیپمان، هوشنگ صادقی (مترجم) کلاوس شیپمان
ناشر: فرزان روز - 19 اردیبهشت 1390
1000000 ریال
مهدی بنیادی (گردآورنده) مهدی بنیادی (گردآورنده)
ناشر: کتاب آبان - 6 شهریور 1389
450000 ریال
وستا سرخوش کورتیس (ویراستار)، سارا استیوارت (ویراستار) وستا سرخوش کورتیس (ویراستار)
ناشر: پایان - فروردین 1395
140000 ریال
آندره ورستاندیگ، محمود بهفروزی (مترجم) آندره ورستاندیگ
ناشر: جامی - 11 دی 1386
2800000 ریال
نادر میرسعیدی نادر میرسعیدی
ناشر: ققنوس - 23 تیر 1387
90000 ریال
جلال دیلمقانی جلال دیلمقانی
ناشر: پازینه - اردیبهشت 1396
2500000 ریال
کریم علیزاده کریم علیزاده
ناشر: دبیر، اکباتان - 31 خرداد 1393
500000 ریال
ناشر: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی - خرداد 1395
120000 ریال
سارا استوارت، وستا س. کرتیس سارا استوارت
ناشر: نشر مرکز - 5 مهر 1393
129000 ریال
ناشر: امیرکبیر - 23 شهریور 1392
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 55 مورد