ترتیب بر اساس:
والتر هینتس، شادی ابراهیمی (مترجم)، عباس اسماعیلی (مترجم)، پرویز رجبی (مترجم)، احمدرضا قائم مقامی (ویراستار)، مهدی نوری (ویراستار) والتر هینتس
ناشر: ماهی - 23 اسفند 1397
650000 ریال 585000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
متیودبلیو استولپر متیودبلیو استولپر
ناشر: توس - 15 مرداد 1390
650000 ریال 585000 ریال
ویر گوردون چایلد، محمدتقی فرامرزی (مترجم) ویر گوردون چایلد
ناشر: نگاه - 19 اردیبهشت 1390
1250000 ریال 1125000 ریال
ناشر: گستره - آذر 1397
300000 ریال 270000 ریال
فریدون عبدلی فرد فریدون عبدلی فرد
ناشر: هیرمند - اردیبهشت 1396
1250000 ریال 1125000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 16 دی 1399
180000 ریال
پیر آمیه، شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی (مترجم) پیر آمیه
ناشر: دانشگاه تهران - 23 فروردین 1390
120000 ریال
دانیل توماس پاتس دانیل توماس پاتس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 مرداد 1398
470000 ریال
والتر هینتس، فیروز فیروزنیا (مترجم)، منصوره کاویانی (ویراستار) والتر هینتس
ناشر: علمی و فرهنگی - 11 اردیبهشت 1389
110000 ریال
فریدون آدمیت فریدون آدمیت
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 9 مهر 1390
140000 ریال
ناشر: کتابخانه طهوری - 11 مرداد 1389
50000 ریال
یوسف مجیدزاده، رضا فرخ فال (ویراستار) یوسف مجیدزاده
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 4 اردیبهشت 1387
70000 ریال
اقرار علی یف، کامبیز میربهاء (مترجم) اقرار علی یف
ناشر: ققنوس - 27 آبان 1398
850000 ریال
بهمن فیروزمندی، مهناز کاشانی بهمن فیروزمندی
ناشر: مارلیک - مرداد 1395
250000 ریال
ایرج اسکندری، علی دهباشی (به اهتمام) ایرج اسکندری
ناشر: نگاه - 3 دی 1385
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 78 مورد