بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: نشر نی - 18 آذر 1401
980000 ریال 931000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
رضا نوری شادمهانی رضا نوری شادمهانی
ناشر: مهکامه - 2 دی 1396
1350000 ریال 1282500 ریال
نادر خلیلی نادر خلیلی
ناشر: نشر چشمه - 17 آذر 1399
980000 ریال 882000 ریال
علی بلوکباشی، حسن باستانی راد (ویراستار) علی بلوکباشی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 7 خرداد 1393
450000 ریال 405000 ریال
ناشر: نشر مرکز - 5 اسفند 1398
2300000 ریال 2070000 ریال
جلال آل احمد جلال آل احمد
ناشر: فردوس - 4 بهمن 1399
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: کومش - 1 فروردین 1385
3000000 ریال 1500000 ریال
سیدجلال آل احمد سیدجلال آل احمد
ناشر: مجید - 9 دی 1400
600000 ریال 290000 ریال
یرواند آبراهامیان یرواند آبراهامیان
ناشر: شیرازه کتاب ما - 14 تیر 1399
1250000 ریال 1125000 ریال
پیتر ویلی، فریدون بدره ای (مترجم) پیتر ویلی
ناشر: فرزان روز - 13 اسفند 1398
1000000 ریال 900000 ریال
علی اکبر عبدالعلی زاده، عباس عبدالعلی زاده علی اکبر عبدالعلی زاده
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 1393
170000 ریال 153000 ریال
فریدون آورزمانی فریدون آورزمانی
ناشر: پازینه - 12 مهر 1394
1750000 ریال 1575000 ریال
امیرحسین ابراهیم امیرحسین ابراهیم
ناشر: کلاغ - شهریور 1397
250000 ریال 225000 ریال
اصغر شیرازی اصغر شیرازی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - 20 اسفند 1397
3000000 ریال 2700000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - اسفند 1396
1200000 ریال 1080000 ریال
نمایش 1 - 15 از 516 مورد