بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
نیکوس کازانتزاکیس، محمد دهقانی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: نشر نی - 29 خرداد 1398
980000 ریال 882000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
سیدحسین مرکبی سیدحسین مرکبی
ناشر: آرما - 13 مرداد 1398
250000 ریال 225000 ریال
حسین بن محمدابراهیم تحویلدار، الهه تیرا(به اهتمام) حسین بن محمدابراهیم تحویلدار
ناشر: اختران - 16 خرداد 1388
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: ققنوس - 5 شهریور 1393
650000 ریال 585000 ریال
سیدجلال آل احمد سیدجلال آل احمد
ناشر: ابر سفید - آذر 1394
180000 ریال 162000 ریال
جون هالوب، بهار اشراق (مترجم) جون هالوب
ناشر: فاطمی، واژه - 8 اردیبهشت 1398
390000 ریال 351000 ریال
وحیدرضا اخباری، زهره مرصوص (مترجم) وحیدرضا اخباری
ناشر: راهنمای سفر - آذر 1395
500000 ریال 450000 ریال
ناشر: راهنمای سفر - شهریور 1396
500000 ریال 450000 ریال
جلال آل احمد، منوچهر علی پور (ویراستار) جلال آل احمد
ناشر: فردوس - بهمن 1397
900000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
250000 ریال
حسن افراخته حسن افراخته
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اسفند 1397
300000 ریال
سیدجلال آل احمد سیدجلال آل احمد
ناشر: معیار علم - بهمن 1397
330000 ریال
مری هال مری هال
ناشر: ققنوس - 20 بهمن 1398
350000 ریال
ناشر: مهکامه - آبان 1395
225000 ریال
ناشر: سیدمهدی موسوی نژاد - 24 فروردین 1389
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 411 مورد