ترتیب بر اساس:
نیکوس کازانتزاکیس، منیر جزنی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - خرداد 1398
2300000 ریال 2070000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، محمود مصاحب (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: نگاه - 9 اردیبهشت 1402
3250000 ریال 2762500 ریال
کریستوس اچ. پاپادیمیتریو، آپوستولوس کی دوکسیادیس کریستوس اچ. پاپادیمیتریو
ناشر: فاطمی - 1 مهر 1398
2000000 ریال 1700000 ریال
یانیس ریتسوس، احمد پوری (مترجم) یانیس ریتسوس
ناشر: نشر چشمه - 1 اردیبهشت 1394
700000 ریال 630000 ریال
یانیس ریتسوس، علی عبداللهی (مترجم) یانیس ریتسوس
ناشر: گل آذین - 3 تیر 1393
800000 ریال 680000 ریال
عبدالله کوثری (مترجم)، جرج سفریس (شاعر) عبدالله کوثری (مترجم)
ناشر: مروارید - 17 فروردین 1390
700000 ریال 595000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، مصطفی جمشیدی (تلخیص) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 10 خرداد 1389
250000 ریال 225000 ریال
دیدو سوتیریو دیدو سوتیریو
ناشر: نگاه - 12 اسفند 1398
2450000 ریال 2082500 ریال
یانیس ریتسوس یانیس ریتسوس
ناشر: نشر ثالث - 5 اسفند 1398
3500000 ریال 3150000 ریال
ادیسه لوس الی تیس، فواد نظیری (مترجم) ادیسه لوس الی تیس
ناشر: نشر ثالث - 14 تیر 1393
80000 ریال 68000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، محمد قاضی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: خوارزمی - 16 آذر 1401
1500000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، محمد قاضی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: خوارزمی - 31 فروردین 1387
1900000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، صالح حسینی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: نیلوفر - 6 مرداد 1399
1950000 ریال
اوید، میرجلال الدین کزازی (مترجم) اوید
ناشر: معین - 26 دی 1389
2200000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، محمود سلطانیه (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: جامی - 17 اردیبهشت 1386
1950000 ریال
نمایش 1 - 15 از 50 مورد