ترتیب بر اساس:
دانته آلیگیری دانته آلیگیری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - مهر 1395
2500000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: تیر - 17 اسفند 1392
700000 ریال
فرانچسکو پترارک، فریده مهدوی دامغانی (مترجم)، ژان میشل گردر (مقدمه)، مارک موزا (مقدمه) فرانچسکو پترارک
ناشر: تیر - 14 اردیبهشت 1388
100000 ریال
دانته آلیگیری دانته آلیگیری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - مهر 1395
2800000 ریال
جیاکمو لئوپاردی، فریده مهدوی دامغانی (مترجم) جیاکمو لئوپاردی
ناشر: تیر، نشر دعا - 13 مرداد 1389
100000 ریال
آلیگیری دانته، فریده مهدوی دامغانی (مترجم)، احمد مهدوی دامغانی (مقدمه)، فرانچسکو متزنی (مقدمه) آلیگیری دانته
ناشر: تیر - 11 خرداد 1387
150000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 26 آذر 1391
20000 ریال
آلیگیری دانته، احمد مهدوی دامغانی (مقدمه) آلیگیری دانته
ناشر: ذهن آویز، تیر - 1 اردیبهشت 1394
1500000 ریال
چزاره پاوزه، کاظم فرهادی (مترجم)، فرهاد خردمند (مترجم) چزاره پاوزه
ناشر: نشر چشمه - 18 اردیبهشت 1384
50000 ریال
امیرهمایون محسنی امیرهمایون محسنی
ناشر: دیبایه - آبان 1395
150000 ریال
اثمار موسوی نیا (مترجم) اثمار موسوی نیا (مترجم)
ناشر: فصل پنجم - اسفند 1395
100000 ریال
ونداد جلیلی (مترجم)، پیرپائولو پازولینی (شاعر) ونداد جلیلی (مترجم)
ناشر: نشر چشمه - دی 1395
270000 ریال
پیرپائولو پازولینی (شاعر) پیرپائولو پازولینی (شاعر)
ناشر: حکمت کلمه - تیر 1397
330000 ریال
نادر نادرپور (مترجم) نادر نادرپور (مترجم)
ناشر: علمی و فرهنگی - 26 شهریور 1385
20000 ریال
آلیگیری دانته، احمد مهدوی دامغانی (مقدمه) آلیگیری دانته
ناشر: ذهن آویز، تیر - 1 اردیبهشت 1394
1600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 48 مورد