بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
برتولت برشت، حمید سمندریان (مترجم) برتولت برشت
ناشر: قطره - 8 آذر 1399
550000 ریال 250000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
یوهان ولفگانگ فون گوته یوهان ولفگانگ فون گوته
ناشر: نیلوفر - 27 مهر 1399
1650000 ریال
یوهان ولفگانگ فون گوته یوهان ولفگانگ فون گوته
ناشر: ماهی - 3 آذر 1399
450000 ریال
برتولت برشت برتولت برشت
ناشر: نیلوفر - بهمن 1397
650000 ریال
فریدریش دورنمات، حمید سمندریان (مترجم) فریدریش دورنمات
ناشر: قطره - 29 دی 1398
520000 ریال
برتولت برشت، مصطفی رحیمی (مترجم) برتولت برشت
ناشر: نیلوفر - 12 مهر 1399
550000 ریال
برتولت برشت، حمید سمندریان (مترجم) برتولت برشت
ناشر: قطره - 8 آذر 1399
530000 ریال
ناشر: نگاه - 21 فروردین 1391
30000 ریال
ناشر: ققنوس - 26 آذر 1398
280000 ریال
والتر بنیامین، نیما عیسی پور (مترجم) والتر بنیامین
ناشر: بیدگل - 15 بهمن 1398
550000 ریال
ماکس فریش، حسن نقره چی (مترجم) ماکس فریش
ناشر: نیلوفر - 4 مرداد 1388
450000 ریال
برتولت برشت برتولت برشت
ناشر: اشاره - شهریور 1397
600000 ریال
گوستاو یانوش، فرامرز بهزاد (مترجم) گوستاو یانوش
ناشر: خوارزمی - 24 فروردین 1389
600000 ریال
یوهان ولفگانگ فون گوته، سعید پیرمرادی (مترجم) یوهان ولفگانگ فون گوته
ناشر: نشر چشمه - 17 مهر 1398
740000 ریال
فریدریش دورنمات، حمید سمندریان (مترجم) فریدریش دورنمات
ناشر: قطره - 4 دی 1398
280000 ریال
نمایش 1 - 15 از 123 مورد