بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
اشتفان تسوایگ اشتفان تسوایگ
ناشر: نیلوفر - مرداد 1394
380000 ریال 250000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
یوهان ولف گانگ فون گوته، شجاع الدین شفا (مترجم)، محمد رفیعی مهرآبادی (ویراستار) یوهان ولف گانگ فون گوته
ناشر: نخستین - 20 خرداد 1387
600000 ریال
برتولت برشت، هانا آرنت(مقدمه) برتولت برشت
ناشر: گل آذین - 24 فروردین 1398
800000 ریال
علی عبداللهی (مترجم) علی عبداللهی (مترجم)
ناشر: گل آذین - 28 بهمن 1393
500000 ریال
یوهان ولف گانگ فون گوته، سیدسعید فیروزآبادی (مترجم) یوهان ولف گانگ فون گوته
ناشر: لیوسا، بدیهه - 12 آذر 1391
400000 ریال
یوهان ولف گانگ فون گوته، محمود حدادی (مترجم) یوهان ولف گانگ فون گوته
ناشر: شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه - 29 اردیبهشت 1399
1790000 ریال
فریدریش ویلهلم نیچه، شجاع الدین شفا (مترجم) فریدریش ویلهلم نیچه
ناشر: دنیای نو - 27 شهریور 1385
200000 ریال
علی عبداللهی (مترجم) علی عبداللهی (مترجم)
ناشر: گل آذین - 28 بهمن 1393
450000 ریال
ناشر: دیبایه - 29 فروردین 1394
300000 ریال
تورج رهنما (مترجم) تورج رهنما (مترجم)
ناشر: نشر چشمه - 14 مهر 1389
52000 ریال
محمود حدادی (مترجم) محمود حدادی (مترجم)
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1396
130000 ریال
علی عبداللهی (مترجم) علی عبداللهی (مترجم)
ناشر: علمی و فرهنگی - 3 اردیبهشت 1390
90000 ریال
جان گیری، خشایار دیهیمی (مترجم)، مهدی نوری (ویراستار) جان گیری
ناشر: ماهی - 4 آبان 1390
50000 ریال
علی عبداللهی (مترجم)، مانفرد مای (گردآورنده) علی عبداللهی (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - 16 اردیبهشت 1385
13900 ریال
یوهان ولفگانگ فون گوته(شاعر) یوهان ولفگانگ فون گوته(شاعر)
ناشر: گل آذین - 10 خرداد 1399
550000 ریال
نمایش 1 - 15 از 77 مورد