ترتیب بر اساس:
ناشر: نیلوفر - 27 بهمن 1400
550000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - 21 آذر 1399
750000 ریال
رمضان حسن زاده رمضان حسن زاده
ناشر: ویرایش - 8 آذر 1396
580000 ریال
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - 21 آذر 1399
750000 ریال
ناشر: جنگل، کشاورز - 7 مهر 1400
500000 ریال 460000 ریال
سیدعلی اصغر سلطانی سیدعلی اصغر سلطانی
ناشر: دانشگاه علوم انسانی مفید - 19 فروردین 1400
540000 ریال
آروین بلیکر، محمد گذرآبادی (مترجم) آروین بلیکر
ناشر: هرمس - 5 مهر 1400
340000 ریال 310000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 29 آبان 1400
700000 ریال 595000 ریال
محمدحسین رحمانی محمدحسین رحمانی
ناشر: عطایی - 15 اردیبهشت 1386
1900000 ریال 1500000 ریال
ناشر: سروش - 26 اردیبهشت 1395
110000 ریال 93500 ریال
سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه - آبان 1394
180000 ریال
مارگارت مرینگ مارگارت مرینگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 18 فروردین 1394
105000 ریال
الویشس مارتینیچ، فاطمه مینایی (مترجم) الویشس مارتینیچ
ناشر: هرمس - 8 مرداد 1399
540000 ریال
اکبر رضایی (مترجم)، احمد علی پور (مترجم) اکبر رضایی (مترجم)
ناشر: کتاب ارجمند - 11 تیر 1395
750000 ریال
نمایش 1 - 15 از 465 مورد