ترتیب بر اساس:
ناشر: نیلوفر - 14 مهر 1400
950000 ریال 902500 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 21 اردیبهشت 1397
1600000 ریال 1440000 ریال
ناشر: امیرکبیر - فروردین 1396
600000 ریال 570000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 25 دی 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
محمدحسین رحمانی محمدحسین رحمانی
ناشر: عطایی - 15 اردیبهشت 1386
1900000 ریال 1500000 ریال
ناشر: سروش - 26 اردیبهشت 1395
110000 ریال 99000 ریال
سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه - آبان 1394
180000 ریال 162000 ریال
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - 4 شهریور 1401
1300000 ریال
رمضان حسن زاده رمضان حسن زاده
ناشر: ویرایش - 16 تیر 1396
1000000 ریال
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - 4 شهریور 1401
1300000 ریال
ناشر: جنگل، کشاورز - 7 مهر 1400
500000 ریال
مارگارت مرینگ مارگارت مرینگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 18 فروردین 1394
105000 ریال
سیدعلی اصغر سلطانی سیدعلی اصغر سلطانی
ناشر: دانشگاه علوم انسانی مفید - 19 فروردین 1400
540000 ریال
الویشس مارتینیچ، فاطمه مینایی (مترجم) الویشس مارتینیچ
ناشر: هرمس - 8 مرداد 1399
860000 ریال
اکبر رضایی (مترجم)، احمد علی پور (مترجم) اکبر رضایی (مترجم)
ناشر: کتاب ارجمند - 14 آبان 1395
1100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 465 مورد