ترتیب بر اساس:
رویین پاکباز رویین پاکباز
ناشر: زرین و سیمین - مرداد، 1398
650000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 1398
350000 ریال 280000 ریال
ناشر: نشر مرکز - 26 اسفند، 1397
145000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 01 مرداد، 1390
200000 ریال
بازیل گری، عربعلی شروه (مترجم) بازیل گری
ناشر: دنیای نو - 1392
500000 ریال
ناشر: نگاه - 12 آبان، 1398
1650000 ریال
مرتضی گودرزی مرتضی گودرزی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1395
175000 ریال
ادوارد لوسی اسمیت، یلدا بلارک (مترجم)، پروین آقایی (مترجم) ادوارد لوسی اسمیت
ناشر: فخراکیا - 12 آذر، 1392
600000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر، 1395
1220000 ریال
مرتضی گودرزی مرتضی گودرزی
ناشر: عطایی - 11 دی، 1392
950000 ریال
ریچارد مولبرگر، مژگان رضانیا (مترجم)، رشاد مردوخی (ویراستار) ریچارد مولبرگر
ناشر: نشر نی - 04 شهریور، 1388
30000 ریال
دراشتن، محسن کرامتی (مترجم) دراشتن
ناشر: نگاه - 18 شهریور، 1388
180000 ریال
مرتضی گودرزی مرتضی گودرزی
ناشر: عطایی - 19 آذر، 1392
1150000 ریال
پاتریک ژوسو، بیتا شمسینی (مترجم) پاتریک ژوسو
ناشر: ققنوس - 18 فروردین، 1394
90000 ریال
زیگموند فروید زیگموند فروید
ناشر: جامی، مصدق - آبان، 1395
250000 ریال
لوتار بوخ هایم، اکبر معصوم بیگی (مترجم) لوتار بوخ هایم
ناشر: نگاه - 14 اردیبهشت، 1398
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 517 مورد