ترتیب بر اساس:
مریم یوسفی (مترجم) مریم یوسفی (مترجم)
ناشر: بین المللی حافظ - 5 اسفند 1399
550000 ریال 495000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
اکرم ذاکری (مترجم) اکرم ذاکری (مترجم)
ناشر: بین المللی حافظ - 5 بهمن 1400
400000 ریال 360000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - 21 اردیبهشت 1400
750000 ریال 675000 ریال
میتسوهارو هیروسه، اکرم ذاکری (مترجم) میتسوهارو هیروسه
ناشر: بین المللی حافظ - 2 شهریور 1398
480000 ریال 432000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - 4 آبان 1400
650000 ریال 420000 ریال
دبی ویر، اکرم ذاکری (مترجم) دبی ویر
ناشر: بین المللی حافظ - 5 آذر 1396
120000 ریال 55000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - 29 بهمن 1400
420000 ریال 378000 ریال
ناشر: فرین - 18 مهر 1398
480000 ریال 432000 ریال
تریسی ال. بار، شانون اوکی، آرزو بناب (مترجم) تریسی ال. بار
ناشر: آوند دانش - 9 آذر 1394
350000 ریال 150000 ریال
فرزانه مستعلی فرزانه مستعلی
ناشر: مهر پاینده - 14 دی 1387
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
150000 ریال 135000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - 22 خرداد 1398
480000 ریال
کلر کرامپتون، اکرم ذاکری (مترجم) کلر کرامپتون
ناشر: بین المللی حافظ - 16 مهر 1399
1600000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - 20 خرداد 1398
750000 ریال
اکرم ذاکری (مترجم) اکرم ذاکری (مترجم)
ناشر: بین المللی حافظ - 2 شهریور 1398
280000 ریال
نمایش 1 - 15 از 141 مورد