ترتیب بر اساس:
محمد مددپور محمد مددپور
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر - 27 آبان، 1393
250000 ریال
ریچارد اتینگهاوزن، الگ گرابر ریچارد اتینگهاوزن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند، 1396
290000 ریال
شیلا بلر، جاناتان بلوم، یعقوب آژند (مترجم)، فائزه دینی (مترجم) شیلا بلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1397
570000 ریال
رابرت هیلن برند، اردشیر اشراقی (مترجم) رابرت هیلن برند
ناشر: روزنه - شهریور، 1394
395000 ریال
هادی ربیعی، فرزاد ادیبی(طراح) هادی ربیعی
ناشر: فرهنگستان هنر - 28 مرداد، 1396
330000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان، 1394
90000 ریال
سید رسول موسوی حاجی، مازیار نیک بر سید رسول موسوی حاجی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
130000 ریال
غلامعلی حاتم، الیاس صفارزاده (ویراستار) غلامعلی حاتم
ناشر: دانشگاه پیام نور - مرداد، 1397
185000 ریال
حسن بلخاری قهی حسن بلخاری قهی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - آذر، 1394
300000 ریال
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - خرداد، 1395
100000 ریال
ریچارد اتینگهاوزن، الگ گرابر، شیلا بلر، جاناتان بلوم، کارل جی دوری ریچارد اتینگهاوزن
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - 20 بهمن، 1393
120000 ریال
محمدانور رفاعی محمدانور رفاعی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - آذر، 1395
95000 ریال
شیلا کنبی، افسونگر فراست (مترجم)، منصور احمدی (ویراستار) شیلا کنبی
ناشر: فرهنگسرای میردشتی - 23 تیر، 1393
300000 ریال
غلامرضا جلالی غلامرضا جلالی
ناشر: بوستان کتاب - شهریور، 1394
115000 ریال
آتنه هاگه دورن آتنه هاگه دورن
ناشر: روزنه - تیر، 1394
95000 ریال
نمایش 1 - 15 از 85 مورد