ترتیب بر اساس:
دونیس داندیس دونیس داندیس
ناشر: سروش - آبان، 1396
350000 ریال
ناشر: آدینه - 1399
170000 ریال 136000 ریال
چزاره براندی، پیروز حناچی (مترجم) چزاره براندی
ناشر: دانشگاه تهران - 28 آبان، 1392
60000 ریال
دونیس داندیس، محمدرضا افضلی (مترجم) دونیس داندیس
ناشر: یزدا - 06 آذر، 1392
120000 ریال
دونیس داندیس، سعید آقایی (مترجم) دونیس داندیس
ناشر: پرهام نقش - آذر، 1395
330000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی، فرهنگی - اسفند، 1395
180000 ریال
جودی بالچین جودی بالچین
ناشر: پیدایش - خرداد، 1395
75000 ریال
جان برگر جان برگر
ناشر: بان - 12 آبان، 1398
380000 ریال
دونیس داندیس، محمدحامد مسیح تهرانی (مترجم) دونیس داندیس
ناشر: سروش دانش - آبان، 1394
129000 ریال
محمدحسین صلواتیان محمدحسین صلواتیان
ناشر: به نشر، کتابهای پروانه - 05 آبان، 1393
35000 ریال
پیتر جنی، محسن برآبادی (مترجم)، ملیحه اسکندری (ویراستار) پیتر جنی
ناشر: فرهنگسرای میردشتی، هنر نو - 21 مرداد، 1393
89000 ریال
دری رابینز، محمود مزینانی (مترجم)، محمد ذوقی (ویراستار) دری رابینز
ناشر: پیدایش - 15 آبان، 1387
45000 ریال
مرتضی صدیق مرتضی صدیق
ناشر: سروش دانش - اسفند، 1395
240000 ریال
نرگس رضاپور نرگس رضاپور
ناشر: علم استادان - 12 شهریور، 1393
11000 ریال
هائیده خمسه، امیر ارشاد لنگرودی هائیده خمسه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر، 1397
130000 ریال
محمدشریف ملک زاده محمدشریف ملک زاده
ناشر: جنگل، جاودانه - خرداد، 1395
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 53 مورد