ترتیب بر اساس:
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - 1396
210000 ریال
کنت لبز، دونالد واتسون، وحید قبادیان (مترجم)، محمد فیض مهدوی (مترجم) کنت لبز
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
200000 ریال
محمدرضا کریمی محمدرضا کریمی
ناشر: بهمن برنا - دی، 1396
220000 ریال
محمد مقیمان، اصغر برادران رحیمی (ویراستار) محمد مقیمان
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1393
300000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1392
175000 ریال
دونالد واتسون، کنت لبز، وحید قبادیان (مترجم)، محمد فیض مهدوی (مترجم) دونالد واتسون
ناشر: دانشگاه تهران - 19 آذر، 1392
150000 ریال
سیدمجتبی موسوی نائینیان سیدمجتبی موسوی نائینیان
ناشر: دانش و فن - 17 خرداد، 1390
400000 ریال
بهرام خاکپور بهرام خاکپور
ناشر: یزدا - 25 آبان، 1390
260000 ریال
محمدرضا سلطاندوست محمدرضا سلطاندوست
ناشر: یزدا - 26 مهر، 1390
80000 ریال
ناشر: نوآور - اسفند، 1395
180000 ریال
علیرضا غلامی، محسن ایزدخواه علیرضا غلامی
ناشر: نوآور - شهریور، 1395
100000 ریال
شرکت تهویه مطبوع کریر، محمدرضا رزاقی اصفهانی (مترجم) شرکت تهویه مطبوع کریر
ناشر: یزدا - 03 دی، 1390
165000 ریال
جی.دی. پالمر، ثمر ترابی کرمانشاه (مترجم) جی.دی. پالمر
ناشر: یزدا - 18 خرداد، 1388
155000 ریال
محسن ایزدخواه، هاشم خانی مقدم محسن ایزدخواه
ناشر: نوآور - شهریور، 1395
160000 ریال
محمدرضا سلطاندوست محمدرضا سلطاندوست
ناشر: یزدا - دی، 1395
95000 ریال
نمایش 1 - 15 از 193 مورد