ترتیب بر اساس:
سام فروتنی، سیروس فروتنی (ویراستار) سام فروتنی
ناشر: روزنه - 4 اردیبهشت 1400
2500000 ریال 2000000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
سیاوش کباری سیاوش کباری
ناشر: دانش و فن - 31 اردیبهشت 1401
850000 ریال 680000 ریال
حسن رحیمی حسن رحیمی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 13 آذر 1398
3000000 ریال 2400000 ریال
احمد حامی احمد حامی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1399
450000 ریال
سیدمحسن کاردان (تهیه و تنظیم)، امیر سرمدنهری (تهیه و تنظیم) سیدمحسن کاردان (تهیه و تنظیم)
ناشر: سیمای دانش - 28 آذر 1388
40000 ریال
امیر سرمدنهری امیر سرمدنهری
ناشر: متفکران - اسفند 1395
350000 ریال
سیدمحمدحسن کزازی سیدمحمدحسن کزازی
ناشر: پوران پژوهش - 20 فروردین 1390
140000 ریال
رمضانعلی قربانیان رمضانعلی قربانیان
ناشر: دانش پرور - 27 اسفند 1390
75000 ریال
احمد حامی احمد حامی
ناشر: دانشگاه تهران - 1 تیر 1397
1100000 ریال
محمدکریم طباطبائی محمدکریم طباطبائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 19 اردیبهشت 1386
58500 ریال
امیرحسین فرهادیان، میثم شریفیان امیرحسین فرهادیان
ناشر: گسترش علوم پایه - 29 شهریور 1389
100000 ریال
محسن کاردان، امیر سرمدنهری (تهیه و تنظیم) محسن کاردان
ناشر: سیمای دانش، آذر - 27 مهر 1390
65000 ریال
نمایش 1 - 15 از 158 مورد