بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
 
حمید طوجی حمید طوجی
ناشر: ارمغان - 05 بهمن، 1388
60000 ریال
مهرداد هدایتی، ابراهیم صالح آبادی مهرداد هدایتی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1390
30000 ریال
اسرافیل بشارت (گردآورنده) اسرافیل بشارت (گردآورنده)
ناشر: طراح - 11 اردیبهشت، 1391
110000 ریال
علی حائریان اردکانی (ویراستار)، سیدمجتبی زبرجد (تدوین) علی حائریان اردکانی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1393
170000 ریال
بالدو راج، سی وی سوبرامانیان، تی جایاکومار، مجید مصلی (مترجم) بالدو راج
ناشر: طراح - 01 مرداد، 1392
90000 ریال
سعیدرضا دادخواه (مترجم)، امیر دادخواه (مترجم) سعیدرضا دادخواه (مترجم)
ناشر: آزاده - 10 اسفند، 1390
160000 ریال
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین - 12 اسفند، 1392
185000 ریال
احمد جعفرنژاد، بهنام شهائی احمد جعفرنژاد
ناشر: کتاب مهربان نشر - 17 مهر، 1389
70000 ریال
مارس فونتانا، احمد ساعتچی (مترجم) مارس فونتانا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1394
330000 ریال
ناشر: تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - 15 تیر، 1393
100000 ریال
حسنعلی چیت ساز، حمیدرضا ایزدبخش، اصغر وظیفه، مصطفی جهانگشای رضایی حسنعلی چیت ساز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 29 آذر، 1388
35000 ریال
محمدرضا براری، رحمان هدایت پناه محمدرضا براری
ناشر: اشراقی - 28 اردیبهشت، 1390
55000 ریال
داود شکوهی نیا (مترجم)، یعقوب نماینده (مترجم) داود شکوهی نیا (مترجم)
ناشر: اشراقی - 13 آبان، 1388
45000 ریال
اولریش فیشر رویتلینگن، عبدالله ولی نژاد (مترجم)، ساسان اخوان (ویراستار)، خسرویانی (ویراستار) اولریش فیشر رویتلینگن
ناشر: طراح - 29 خرداد، 1386
215000 ریال
دل آلن، رابرت تاد، لئو آلتینگ، اکبر شیرخورشیدیان (مترجم) دل آلن
ناشر: طراح - 28 تیر، 1389
280000 ریال
نمایش 1 - 15 از 858 مورد