بسط دادن نتایج
محدود کردن نتایج

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ملیسا شیلینگ، محمد تقی زاده مطلق (مترجم) ملیسا شیلینگ
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1402
4900000 ریال 4410000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
طارق خلیل، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، داود ایزدی (مترجم) طارق خلیل
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اسفند 1395
4120000 ریال 3708000 ریال
احمد ماکوئی احمد ماکوئی
ناشر: دانش پرور - تیر 1400
600000 ریال 540000 ریال
هارتموت استدلر، کریستوف کیلگر هارتموت استدلر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دی 1398
4150000 ریال 3735000 ریال
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1400
6000000 ریال 5400000 ریال
فائزه اسدیان اردکانی، احمد جعفرنژاد، علی مروتی شریف آبادی فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - دی 1400
2800000 ریال 2380000 ریال
جیمی براون، جیمز شیونان، جان هارن، سروش صغیری (مترجم)، مهدی غضنفری (مترجم) جیمی براون
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - تیر 1396
2500000 ریال 2250000 ریال
مایکل پیندو، محمدحسین فاضل زرندی (مترجم)، ابوالفضل سلطانی (مترجم)، علی یوسف الهی (مترجم)، حامد داوری اردکانی (مترجم)، حامد سلیمانی (مترجم) مایکل پیندو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - فروردین 1401
2400000 ریال 2160000 ریال
کارل اولریچ، استیون اپینگر، علی اصغر توفیق (مترجم) کارل اولریچ
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - دی 1399
3700000 ریال 3330000 ریال
عباس حسینی، حامد میرزاپور عباس حسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1401
1480000 ریال 1332000 ریال
سیدمهدی سیدمطهری، اشرف اشجاری (ویراستار) سیدمهدی سیدمطهری
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 1397
2760000 ریال 2346000 ریال
سیدمحمدتقی فاطمی قمی سیدمحمدتقی فاطمی قمی
ناشر: امیرکبیر - آذر 1395
1600000 ریال 1440000 ریال
منوچهر انصاری، علیرضا ممقانی، رامونا انصاری (ویراستار) منوچهر انصاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - فروردین 1390
1850000 ریال 1665000 ریال
اکبر عالم تبریز، علیرضا محمدرحیمی، پونه لشگری (ویراستار) اکبر عالم تبریز
ناشر: اشراقی، صفار - بهمن 1392
140000 ریال 126000 ریال
حسن فارسیجانی حسن فارسیجانی
ناشر: سمت - بهمن 1401
1840000 ریال 1656000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,426 مورد