ترتیب بر اساس:
استیون پی. رابینز، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) استیون پی. رابینز
ناشر: صفار - 14 آذر 1400
2700000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 23 خرداد 1400
970000 ریال
رضا راعی، احمد پویان فر رضا راعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 آبان 1400
1850000 ریال
ریموند نوو، علی جهانخانی (مترجم) ریموند نوو
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 بهمن 1400
1400000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 14 آذر 1400
750000 ریال
ناصر طاعتی (مترجم)، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، سید داوود خاتمی نژاد (مترجم) ناصر طاعتی (مترجم)
ناشر: آدینه - 16 دی 1396
200000 ریال 180000 ریال
محمدرضا نیک بخت، زهرا دیانتی دیلمی محمدرضا نیک بخت
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 7 مرداد 1401
3500000 ریال
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - 27 اسفند 1399
500000 ریال
ناشر: دوران - 21 شهریور 1398
450000 ریال
ریچاردال دفت، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 25 مرداد 1398
1920000 ریال
ناشر: مهربان نشر - 29 آبان 1392
4000000 ریال
توماس ای. کوپلند، جان فردریک وستون، کولدیپ شاستری، رضا تهرانی (مترجم)، عسگر نوربخش (مترجم) توماس ای. کوپلند
ناشر: نگاه دانش - 1 فروردین 1401
2200000 ریال
رضا تهرانی رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - 3 اردیبهشت 1401
1500000 ریال
برنارد مار، عادل آذر (مترجم)، عسگر یوسفیان (مترجم) برنارد مار
ناشر: نگاه دانش - 8 خرداد 1399
650000 ریال
اون داگلاس، سیدجواد پورمقیم (مترجم) اون داگلاس
ناشر: نشر نی - 20 اردیبهشت 1396
860000 ریال 731000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,067 مورد