محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
استیون پی. رابینز، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) استیون پی. رابینز
ناشر: صفار - 1397
450000 ریال
رضا راعی، احمد پویان فر رضا راعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
280000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت، 1396
210000 ریال
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1397
350000 ریال
رضا تهرانی رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - 1393
330000 ریال
ریموند نوو، علی جهانخانی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) ریموند نوو
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
220000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن، 1395
280000 ریال
استیون راس، راندولف وسترفیلد استیون راس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
300000 ریال
ریچاردال دفت، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1396
395000 ریال
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - دی، 1395
125000 ریال
محمدمهدی اسکونژاد محمدمهدی اسکونژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 16 آذر، 1389
250000 ریال
دومینیک سالواتوره دومینیک سالواتوره
ناشر: نشر نی - دی، 1395
180000 ریال
ناشر: دوران - 1393
340000 ریال
ناشر: دوران - 22 مهر، 1392
250000 ریال
توماس ای. کوپلند، جان فردریک وستون، کولدیپ شاستری، رضا تهرانی (مترجم)، عسگر نوربخش (مترجم) توماس ای. کوپلند
ناشر: نگاه دانش - 1396
380000 ریال
نمایش 1 - 15 از 653 مورد